เทศกาลวันลอยกระทง ปี 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลทรายมูล นำโดยท่านนายกมานิต  ทองบ่อ นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2560 ขึ้น ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลทรายมูล โดยมีท่านนายอำเภอทรายมูลเป็นประธานในพิธี