ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทร็กเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

รถแทก 001 รถแทก 002