24 เมษายน วันเทศบาล

เช้าวันนี้(24 เมย)นายมานิต  ทองบ่อ นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูลพร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำชุมชน จัดงานเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2559 ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล การบริการ และอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาลโดยช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล การอ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล  ช่วงบ่ายมีกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กระทรวงมหาดไทย ประกาศให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างความเจริญต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชน

13089937_1144257278968520_464180979_n

13084257_1144257222301859_1904658458_n

13101088_1144257272301854_214429614_n

13089956_1144257215635193_103398699_n

13059548_1144257255635189_304100269_n