กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลทรายมูลจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2559 ซึ่งในงานได้จัดกิจกรรมหลากหลายอาทิเช่น พิธีไหว้สักการะศาลหลักเมือง ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ประกวดไมล์ทองคำผู้สูงอายุ แจกเบี้ยยังชีพ แห่พระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระตามเส้นทางรอบเทศบาลตำบลทรายมูล แห่นางสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวสูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป

13001257_1362466853780469_849350153351813936_n

12963830_1362467243780430_7808779221105625541_n

12986983_1362467317113756_3215227434332452589_n

12512640_1362472770446544_4072352180907844389_n

12994318_1362473113779843_2685069634250184819_n

12987163_1362551717105316_5509085173923386354_n

13006707_1362551190438702_8729799038883430359_n