ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 – 2562

ประชาคมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และที่ขาดไม่ได้คือประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
12744599_1127474807296836_7901159183490351743_n

12734135_1127475080630142_3691191506331509469_n

10401268_1127474950630155_6624942155968288048_n