แหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

 

หอไตรประวัติศาสตร์

ที่พัก
บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ

 

ร้านอาหาร

ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ

-เนื้อย่างเกาหลีเรือนชมภู และลำภู