สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ 5 ถนน วารีราชเดช ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์ 045-787014 , 045-787354 โทรสาร 045-787354 , e-mail : saraban@saimunmuni.go.th
​​


​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000026
วานนี้ 000032
เดือนนี้ 000661
เดือนก่อน 000475
ปีนี้ 000661
ปีก่อน 004565
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - 19 ม.ค. 65(ดู 9) 
  โครงการพาณิชย์ลดราคา! ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชช่วยเกษตรกร - 12 ม.ค. 65(ดู 14) 
  การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทรายมูล - 15 ธ.ค. 64(ดู 32) 
  การขยายระยะเวลาโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตกร" - 14 ธ.ค. 64(ดู 33) 
  การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๓/๒๒๕๖๔ - 14 ธ.ค. 64(ดู 19) 
  เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี - 3 ธ.ค. 64(ดู 31) 
  การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 - 3 ธ.ค. 64(ดู 30) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-11 สายเทศบาล 17 - 25 ม.ค. 64(ดู 190) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราฏร์บูรณะ (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล 1 – ถนนเทศบาล 5) หมู่ที่ 16 - 14 ม.ค. 64(ดู 243) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายลม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล8-16) - 13 ม.ค. 64(ดู 146) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาสงหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-14 สายเทศบาล 10 (ช่วงระหว่างถนนวารีราชเดช-ถนนสระแก้ว1) - 12 ม.ค. 64(ดู 199) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-16 สายเทศบาล 14 - 12 ม.ค. 64(ดู 180) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - 29 ธ.ค. 63(ดู 170) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์บูรณะ - 29 ธ.ค. 63(ดู 220) 

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู 5)

ท.ต.ทรายมูล เปิดงานวันแรกแห่งปี 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล นายทรงศักดิ์ มูลสาร มอบหมายให้ คุณหมอจันทรา แสนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณหมออัจฉริยา มะลิลำ หัวหน้า อัศววิศิษฐ์ โพธิคำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานอุปกรณ์ชุดตรวจโควิด 19 (ดู 21)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ดู 176)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 252)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 เรื่องซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก : [12 ม.ค. 65]
  ประกาศการใช้แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ : [21 ธ.ค. 64]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ : [21 ธ.ค. 64]
  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 : [20 ธ.ค. 64]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : [13 ธ.ค. 64]
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 : [24 พ.ย. 64]
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2564 : [24 พ.ย. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) : [28 ต.ค. 64]
  เทศบัญญัติงบประมาณ 2565 : [28 ต.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร